Dynamika módneho segmentu si vyžaduje stále nové informácie. Učiť sa je podmienkou úspechu.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.